REACH

Regula, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH)

Ford ir apņēmies veicināt atbildīgu savu produktu ražošanu, uzturēšanu un izmantošanu. Tāpēc mēs atbalstām galvenos REACH (Eiropas Savienības Regulas, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu) mērķus.

Īpaši atbalstām Regulas (EK) Nr. 1907/2006 33. panta 1. punktu, jo Regula attiecas uz vielām, kas rada lielas bažas (SVHC) un kas iekļautas pašreizējā licencēšanas sarakstā.

Ja produktā ir sastopamas šīs vielas, ir būtiski garantēt drošu to izmantošanu. Tātad Regula ir izstrādāta, lai ļautu klientiem veikt visus atbilstošos riska pārvaldības pasākumus – mērķis, ko atbalstām no visas sirds.